İslamiyet Öncesi Türk Devletleri: Avrupa Hunları (375-469) hakkında bilgi veriniz

İslamiyet Öncesi Türk Devletleri: Avrupa Hunları (375-469) hakkında bilgi veriniz.
Kavimler göçünden sonra Orta Macaristan’a yerleşerek Avrupa’da Balamir önderliğinde ilk Türk Devleti’ni kurdular.
Özellikleri
** Balamir’den sonra  Avrupa hunlarının başına Uldız geçmiştir.
**Uldız’dan sonra Hunların yönetimine Karaton, Rua daha sonra Atilla ve Bleda birlikte geçmişlerdir.
**Avrupa Hun Devleti en parlak dönemini Atilla zamanında yaşamıştır.
** Atilla Doğu Roma üzerine düzenlediği Balkan Seferi ile Bizans’ı vergiye bağlamıştır. Bizans ile Margos ve Anatolyos Antlaşması imzalanmıştır.
** Avrupa Hun Devleti 100 yıl boyunca Avrupa’nın siyasi hayatına yön veren başlıca güç olmuştur.
** Avrupa Hun Devleti ile Türk kültürü Avrupa’ya taşınmıştır.
** Atilla Batı Roma üzerinde iki sefer düzenlemiş, İtalya Seferi’nden dönen Atilla 453 yılında vefat etmiştir.
** Atilla’dan sonra yerine oğulları İlek Dengizik, ve İrnek  geçmiştir.
**Avrupa hunları imparatorluk içindeki kavimlerin isyanı sonucunda yıkılmıştır.
 Avrupalı milletler Atilla’ya tanrının kamçısı unvanı vermişlerdir. Ayrıca Atilla Almanların Nibelungen Destanı’nda Etzel adıyla geçmektedir. Atilla, ”Cesur kavimlerin efendisi” olarak da bilinir. 

Our Score

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir