Siyasi parti kurma, Partilere girme ve Partilerden ayrılma ilkeleri

Vatandaşlar siyasi parti kurma ve usulüne göre partilere girme ve partilerden ayrılma hakkına sahiptir. Parti üyesi olabilmek için 18 yaşını doldurmuş olmak gerekir. diye Siyasi partiler demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır. Siyasi partiler önceden izin almadan kurulurlar ve anayasa ve kanun hükümleri içerisinde faaliyetlerini sürdürürler.
Siyasi Partilere Üye Olamayanlar
*Hakimler ve savcılar
*Sayıştay dahil yüksek yargı organları mensupları
*Kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri
*Yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri
*Silahlı kuvvetler mensupları *Yükseköğretim öncesi öğrencilerisiyasi partilere üye olamazlar.
Siyasi partiler kanunu’na göre Genel seçimlerde oyların % 3 ünden fazlasını alan partilere Devlet hazine yardımı yapar.
Siyasi partiler ticari faaliyetleri girişemezler.
Siyasi partiler Mali yönden denetlenir bu denetimi Anayasa Mahkemesi yapar.
Siyasi partilerin kapatılması Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nın açacağı dava üzerine Anayasa Mahkemesince kesin olarak karara bağlanır.
Temelli kapatılan bir parti bir başka ad altında kurulamaz.
Bir siyasi partinin Temelli kapatılmasına beyan ve faaliyetleri ile sebep olan kurucuları dahil üyeleri Anayasa Mahkemesi’nin temelli kapatmaya ilişkin Kesin kararın resmi gazetede gerekçeli olarak yayınlanmasindan başlayarak 5 yıl süreyle bir başka Parti’nin kurucusu üyesi yöneticisi ve denetçisi olamazlar.
Yabancı devletlerden Uluslararası kuruluşlardan ve Türk uyruklu onda olmayan gerçek ve tüzel kişilerden maddi yardım alan siyasi partiler temelli olarak kapatılır.
 

Our Score

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir