TBMM nin Kuruluşu ve Seçim Dönemleri

TBMM’NİN KURULUŞU 

* Türkiye Büyük Millet Meclisi genel oyla seçilen 600 milletvekilinden oluşur.
Milletvekili Seçilme Yeterlilikleri
 *Türk vatandaşı olmak
*18 yaşını doldurmuş olmak
*En az ilkokul mezunu olmak
*Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak askerlikle ilişiği olmamak
*Kısıtlı olmamak
*Taksirli suçlar hariç toplam 1 yıl veya daha fazla hapis ya da ağır hapis cezası almamış olmak
*Affa uğramış olsa dahi zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık gibi suçlara karışmamak
1- TBMM SEÇİMLERİ VE SEÇİM DÖNEMİ
TBMM seçimleri kendi içerisinde ikiye ayrılır.
Tüm ülkede ve tüm üyeler için yapılan seçimler: Genel Seçimler
boşalan sandalyeler için yapılan seçimler : Ara Seçimler
A- Genel Seçimler
Genel seçiminin yapılması üç şekilde ortaya çıkabilir.
– normal seçimler: Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri 5 yılda bir aynı günde yapılır. Süresi biten milletvekili yeniden seçilebilir Cumhurbaşkanlığı seçiminde 1. oylamada gerekli çoğunluğun sağlanamaması halinde 2. oylama yapılır – Seçimlerin geriye bırakılması: Savaş sebebi ile 1 yıl geriye bırakılabilir.
-Erken seçim: Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının beşte üç çoğunluğu ile seçimlerin yenilenmesine karar verebilir. Bu halde Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır.
B- Ara Seçimler 
– Her yasama döneminde sadece 1 defa yapılır.
– Genel seçimlerden 30 ay geçmedikçe ara seçime gidilemez.
– Genel seçimleri son bir yıl kala ara seçime gidilemez ancak yine de bu kuralın istisnası vardır.
1. Boşalan üyeliklerin sayısı üye tam sayısının yüzde beşini bulduğu hallerde ara seçimleri 3 ay içinde yapılmasına karar verebilir ancak yine de Son bir yarım kalan parayı seçim edilemez Yani genel seçimlerin üzerinden 30 ay geçmesi beklenmez ve ara seçim Sadece bir kez yapılır kuralına da bakılmaz.
2. bir ilin veya seçim çevresinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde üyesinin kalmaması halinde son koltuk boşaldıktan itibaren 90 gün sonraki ilk pazar günü ara seçim yapılır. Bu durumda hiçbir sınırlama olmaksızın o ilde seçim yapılır. yukarıda verilen sınırlamalar 2. İstisna için geçerli değildir.

Our Score

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir