TBMM’nin Görev Ve Yetkileri

-Kanun çıkarmak değiştirmek ve kaldırmak
-Bütçe kanun tekliflerini görüşmek ve kabul etmek
-Uluslararası antlaşmaların onaylanması uygun bulmak
-Para basılmasına karar vermek
-Genel ve özel af ilanına karar vermek (orman yakmak ormanları tahrip etmek gibi orman suçları için Genel ve özel af çıkarılamaz)
-Savaş ilan etmek ve barış’a karar vermek
-Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kullanılmasına karar vermek
-Yabancı ülkelere asker göndermek veya yabancı askerlerin ülkede kalmasına izin vermek
-Cumhurbaşkanınca ilan edilen olağanüstü hali onaylamak kaldırmak veya uzatmak
Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı yardımcılarının ve bakanların Yüce Divanda yargılanmasına karar vermek _
-Milletvekillerinin dokunulmazlığını kaldırılmasına karar vermek Milletvekilliğinin düşürülmesine karar vermek
-TBMM Başkanı seçmek
-Kamu başdenetçisini seçmek
-Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyelerini seçmek (RTÜK)
-Sayıştay ve başkan ve üyelerini seçmek
 
-Hakimler ve savcılar kuruluna üye seçmek
-Anayasa Mahkemesi üye seçmek

Our Score

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir