TBMM’nin Görev Ve Yetkileri

-Kanun çıkarmak değiştirmek ve kaldırmak

-Bütçe kanun tekliflerini görüşmek ve kabul etmek

-Uluslararası antlaşmaların onaylanması uygun bulmak

-Para basılmasına karar vermek

-Genel ve özel af ilanına karar vermek (orman yakmak ormanları tahrip etmek gibi orman suçları için Genel ve özel af çıkarılamaz)

-Savaş ilan etmek ve barış’a karar vermek

-Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kullanılmasına karar vermek

-Yabancı ülkelere asker göndermek veya yabancı askerlerin ülkede kalmasına izin vermek

-Cumhurbaşkanınca ilan edilen olağanüstü hali onaylamak kaldırmak veya uzatmak

Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı yardımcılarının ve bakanların Yüce Divanda yargılanmasına karar vermek _

-Milletvekillerinin dokunulmazlığını kaldırılmasına karar vermek Milletvekilliğinin düşürülmesine karar vermek

-TBMM Başkanı seçmek

-Kamu başdenetçisini seçmek

-Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyelerini seçmek (RTÜK)

-Sayıştay ve başkan ve üyelerini seçmek

 

-Hakimler ve savcılar kuruluna üye seçmek

-Anayasa Mahkemesi üye seçmek

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir