Yüksek Seçim Kurulu

7 asıl ve 4 yedek toplamda 11 üyeden oluşur.
Üyelerin
6’sı Yargıtay genel kurulunca
5’i  Danıştay Genel kurulunca
Kendi üyeleri arasından üye tam sayısının salt çoğunluğunun gizli oyu ile seçilir. Bu üyeler Salt çoğunluk ve gizli oyla aralarından bir başkan ve bir başkan vekili seçerler.
Yüksek Seçim Kurulunun kararları aleyhine başka bir mercie başvurulamaz. Yüksek Seçim Kurulunun ve diğer seçim kurallarının görev yetkileri kanunla düzenlenir.

Our Score

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir