Anayasa Değişikliği Ve Yürürlüğe Girme Esasları

-Anayasanın değiştirilmesi TBMM üye tam sayısının en az 1/3 ü tarafından sadece yazıyla teklif edilebilir. – Anayasa’nın ilk üç maddesi için değişiklik teklif verilemez.
-Anayasanın değiştirilmesi hakkında teklifler TBMM genel kurulunca iki defa görüşülür. İkinci görüşmeye, birinci görüşmenin bitiminden 48 saat geçmeden başlanamaz. Buna ivedilikle görüşme yasağı denir. 48 saatlik süreye serinleme süresi denir.
-Maddeler için yapılan oylamada maddelerin genel kuruldan geçmesi için meclis üye tam sayısının en az 3/5 inin gizli oyu gereklidir.
-TBMM üye sayısının 3/5 ve üzeri ile 2/3 ünün altında bir çoğunlukla kabul edilirse Cumhurbaşkanı değişikliği TBMM’ye göre geri göndermeyecekse halkoyuna sunmak zorundadır. (zorunlu referandum)
– 2/3 ve üzeri ile kabul edilirse ve cumhurbaşkanı bu kanunu TBMM’ye  geri göndermeyecekse onaylar veya halkoyuna sunar (ihtiyari referandum)

Our Score

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir